Πρόχειρος διαγωνισμός για την " Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες ηλεκτρολογικών εργασιών του Τμήματος Συντήρησης του Πανεπιστημίου Πατρών".

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες ηλεκτρολογικών εργασιών του Τμήματος Συντήρησης του Πανεπιστημίου Πατρών".
 
 
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.30 π.μ.
 
Προϋπολογισμός: 73.055,00€  συμπ. Φ.Π.Α.
 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: