Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου προδιαγραφών F.I.B.A. στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την «προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου (επικαθήμενο και συναρμολογούμενο), προδιαγραφών F.I.B.A. στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο».
 
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου  2012 & ώρα 1.00 μ.μ.
 
Προϋπολογισμός: 67.305,60€ συμπ. Φ.Π.Α.

 

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969.023
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349
Κατηγορία: 
Χρήστες: