Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια IP τηλεφωνίας_Διευκρινίσεις - Ορθή επανάληψη

Σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό γαι την προμήθεια IP τηλεφωνίας, ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σας διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 3 "Αντικείμενο παρούσας προμήθειας" οι ορθές ποσότητες είναι οι παρακάτω:
 
1) Εκατό  (100) IP Phones (Τύπου Α), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πίνακα Α
2) Διακόσια (200) IP Phones (Τύπου Β), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του   Πίνακα Β
3) Πενήντα (50) μετασχηματιστές(1) ρεύματος AC/DC για τηλέφωνα Τύπου Α
4) Εκατό  (100) μετασχηματιστές(1) ρεύματος AC/DC για τηλέφωνα Τύπου Β

Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969023
2610/969024
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: