Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Επιστολή Πρύτανη προς το Υπουργείο και οι σχετικές απόψεις υποψηφίων για το Συμβούλιο Ιδρύματος

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
 
Σας κοινοποιούμε τις απόψεις συναδέλφων, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για το Συμβούλιο του Ιδρύματος, στα ερωτήματα που έθεσε η Πρυτανική Αρχή προς το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τη διαδικασία και αξιοπιστία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 
Επισυνάπτεται επίσης και η απάντηση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής (ΕΔΕΤ) στα ερωτήματα αυτά.
 
Οι Πρυτανικές Αρχές
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία
Τηλέφωνο: 
2610991822
Fax: 
Οργανική Μονάδα: