Ψήφισμα για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Αργύρη Καλλιάφα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
Πάτρα 12 Νοεμβρίου 2012
 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 1067/12.11.2012 έκτακτη συνεδρίασή του, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αργύριου Καλλιάφα, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, αφού άκουσε τον Πρύτανη, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος του εκλιπόντος, ως επιστήμονος και ακαδημαϊκού διδασκάλου,
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
 
α. Να κατατεθεί στεφάνι του Πανεπιστημίου στη σορό του εκλιπόντος.
β. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Πανεπιστημίου κατά την ημέρα της κηδείας.
γ. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Πανεπιστημίου στην οικογένεια του
εκλιπόντος και
δ. Να δημοσιευθεί το παρόν στον ημερήσιο Τύπο.
 
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: