ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ)

Διαβιβάζεται η 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος για την κινητικότητα των νέων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Office Méditerranéen de la Jeunesse, OMJ / Mediterranean Office for Youth, MOY), προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.officemediterraneendelajeunesse.com/en/call-for-proposals/application-process/application-documents
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων,  να επικοινωνείτε με την Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ. : 210-3443177, eudir@minedu.gov.gr).

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: