Εκλογή εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παν/μίου Πατρών,

Στην συνεδρίαση της 27/11/12 τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε πλήρη απαρτία εξέλεξαν  τα παρακάτω εξωτερικά μέλη:

• Γαβράς Χαράλαμπος,  Καθηγητής Ιατρικής, Boston University, School of Medicine, USA, Πρόεδρος
• Γιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διευθυντής Κέντρου Ερευνών, University of Minnesota, USA , Μέλος
• Γιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής Χημείας, Leipzig University, Γερμανία, Μέλος
• Πιστικόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Χημικών Μηχανικών, Imperial College of London, UK, Μέλος
• Πλατσούκας Χρήστος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Διευθυντής Κέντρου Μοριακής Ιατρικής και Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Old Dominion Virginia University, USA, Μέλος
• Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Μέλος

Εκ μέρους των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Παν/μίου Πατρών

Χαράλαμπος Α. Γώγος
Καθηγητής Παθολογίας

 

Υπεύθυνος: 
Χαράλαμπος Α. Γώγος
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: