Διοργάνωση ημερίδας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus», με στόχο να ενημερωθεί το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις δυνατότητες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»). Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από το Ίδρυμα που εκπροσωπούν.
 

Υπεύθυνος: 
κ. Αθηνά Πλέσσα - Παπαδάκη
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: