2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2012-2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 01/02/2013.

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Καρακώστα
Τηλέφωνο: 
2610 996676
2610 969036
Fax: 
2610 994441
Χρήστες: