Σχέδιο Νόμου -- Τρίτη τροπολογία ν.4009/11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Κατατέθηκε στις 7/12/2012 στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
 
Τα άρθρα 1-12 αφορούν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τα άρθρα 13-20 το ΕΟΠΠΕΠ και τα άρθρα 34-36 αφορούν τα ΑΕΙ. Τα τελευταία αυτά άρθρα (34-36) περιλαμβάνουν τροπολογίες των νόμων 4009/11 και 4076/12 (εκλογές/εξελίξεις μελών ΔΕΠ, λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θέματα Συμβουλίου, κλπ).
 
Πρόκειται για την τρίτη τροπολογία του 4009/11 (ν. 4025/11, 4076/12) και την πρώτη του ν. 4076/12.
 
Επισυνάπτεται το σχέδιο νόμου.
Περισσότερες πληροφορίες (ειδική έκθεση, αιτιολογική έκθεση, κλπ) στο
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedi...
 
 
Α. Ρούσσου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Πρυτανείας
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: