ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39)

Τίτλος διαγωνισμού : Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο Φαρμακευτικής (Κ.39) και τη σύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013
Προϋπολογισμός : 125.059,02 € συμπ. ΦΠΑ

Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969023
2610/969024
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: