Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΘΡΙ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο  γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή-Περιβαλλοντική Υγιεινή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-892
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-Ν9Κ
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΘΩΖ
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-8ΣΕ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΛΙΩ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-23Β
 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΝΟΜ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/16-11-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΚΣ7
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   12-2-2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία  του Τμήματος:
 
 
Ιατρικής:                                                                      τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,
                                                                                  e-mail: secretary@med.upatras.gr,
                                                                                  Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
 
 
                                                             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
 
 
                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: