Αναβολή εκπαιδευτικής ημερίδας MATLAB

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14-12-12 εκπαιδευτική ημερίδα στο λογισμικό MATLAB
δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας της Ο.Δ.Τ.Π.Ε.

Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Αθ. Παν. Γιαννόπουλος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
 

Υπεύθυνος: 
Αθ. Παν. Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΜ
Τηλέφωνο: 
Fax: