Σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητος

Στην συνεδρίαση της 11/12/12 τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, σε πλήρη απαρτία, συνήλθαν σε σώμα και εξέλεξαν Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κο Χαράλαμπο Γώγο.

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως εξής:
 

 • Γαβράς Χαράλαμπος,  Καθηγητής Ιατρικής, Boston University, School of Medicine, ΗΠΑ, Πρόεδρος
 • Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Γιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διευθυντής Κέντρου Ερευνών, University of Minnesota, ΗΠΑ , Μέλος
 • Γιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής Χημείας, Leipzig University, Γερμανία, Μέλος
 • Καλλίτσης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος
 • Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος
 • Πιστικόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Χημικών Μηχανικών, Imperial College of London, Αγγλία, Μέλος
 • Ράλλη Αγγελική, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος
 • Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος
 • Πλατσούκας Χρήστος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Διευθυντής Κέντρου Μοριακής Ιατρικής και Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Old Dominion Virginia University, ΗΠΑ, Μέλος
 • Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, University of Illinois, ΗΠΑ, Μέλος
 • Τζες Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών,  Μέλος
 • Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,  Μέλος
 • Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος

Εκ μέρους των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Παν/μίου Πατρών

Χαράλαμπος Γαβράς                         Χαράλαμπος Γώγος
  Πρόεδρος                                        Αναπλ. Πρόεδρος
 

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Διοίκησης
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: