ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου προδιαγραφών FIBA στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών.
Hμερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 & ώρα 11.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 67.305,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
 

Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: