Στο Δ. Χόρτη, απόφοιτο διδάκτορα Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, το βραβείο του καλύτερου νέου διδάκτορα στην αιολική ενέργεια 2012

Ο απόφοιτος διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,  κ. Δημήτριος Χόρτης, έλαβε το βραβείο του καλύτερου νέου διδάκτορα στην περιοχή της αιολικής ενέργειας για το έτος 2012 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αιολικής Ενέργειας (European Academy of Wind Energy – EAWE).  
Η EAWE ιδρύθηκε το 2004 και τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association – EWEA).  
Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Χόρτη για τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ανάπτυξη Μη-Γραμμικού Πεπερασμένου Στοιχείου με Απόσβεση για τη στατική και Δυναμική Ανάλυση Πτερυγίων Ανεμογεννητριών – Nonlinear Mechanics and Finite Element with Material Damping for the Static and Dynamic Analysis of Composite Wind Turbine Blades”,  η οποία ολοκληρώθηκε το 2012 υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δημήτρη Α. Σαραβάνου. 

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Πρυτανείας
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: