Ορθή επανάληψη διακήρυξης "Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft"

Επισυνάπτεται ορθή επανάληψη της διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού microsoft για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.
Η αρχική ανακοίνωση είναι εδώ: http://www.admin.upatras.gr/node/607
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969024
2610/969023
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: