Διεθνής διάκριση για τον κ. Ν. Καραμάνο, Καθηγητή Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας

Επιλογή μέλους ΔΕΠ σε Editorial Boards: μια σημαντική επιτυχία της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστήμιο Πατρών που προβάλει το Τμήμα Χημείας και την Ελλάδα Διεθνώς
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα ότι ο συνάδελφος Νίκος Καραμάνος, Καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, επελέγη ως μέλος του Advisory Editorial Board του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού FEBS Journal, το οποίο είναι το επιστημονικό περιοδικό της FEBS (Federation of European Biochemical Societies) με μεγάλη παράδοση και συμβολή στην εξέλιξη της Βιοχημείας και των Βιοεπιστημών γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. O κ. Καραμάνος έχει επιλεγεί και είναι ήδη μέλος των Editorial Boards και άλλων σημαντικών διεθνών επιστημονικών περιοδικών υψηλού κύρους στις επιστημονικές περιοχές της Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, και Βιοϊατρικής. Μεταξύ αυτών είναι το Journal of Biological Chemistry της American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB), το PLoS ONE, στο οποίο είναι academic editor, το Current Medicinal Chemistry, καθώς και άλλα σημαντικά επιστημονικά περιοδικά.
Συγχαίρω θερμά τον συνάδελφο Καθηγητή Νίκο Καραμάνο. Η επιλογή του στα editorial boards διεθνούς κύρους επιστημονικών περιοδικών αποτελεί ακόμα μια ουσιαστική αναγνώριση της ερευνητικής προσπάθειας της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, και προβάλει το Τμήμα Χημείας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ελλάδα Διεθνώς.
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής
 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: