Σημαντική δημοσίευση μελών του Τμήματος Φαρμακευτικής

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα τη δημοσίευση του άρθρου "Targeting the kallikrein-related peptidases for drug development" στο έγκριτο περιοδικό TiPS (Trends in Pharmacological Sciences; Cell Press; IF2011:10.927; 5-year IF:10.322), απόρροια της έντονης ενασχόλησής των συγγραφέων Γ. Σωτηροπούλου και Γ. Παμπαλάκη στο πεδίο της Μοριακής Φαρμακολογίας κατά την τελευταία 15-ετία.
Συγχαίρω τους δύο συναδέλφους για το ποιοτικό ερευνητικό τους έργο και τους εύχομαι και άλλες τέτοιες επιτυχίες, που συνεισφέρουν στη διεθνή επιστημονική προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: