Το Βραβείο Δ. Λαμπαδάριου της Ακαδημίας Αθηνών στον κ. Ιάσωνα Χαλμούκη, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Mε μεγάλη  χαρά  σας ανακοινώνω ότι ο ένας από τους δύο αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών που βραβεύθηκαν στις 28.12.2012 από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου για την επίδοσή τους στο μάθημα της Γεωδαισίας,  ο κ. Ιάσων Χαλμούκης, είναι απόφοιτος του Τμήματός Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας.
Συγχαίρουμε τον κ. Ιάσωνα Χαλμούκη για τις εξαιρετικές επιδόσεις του καθώς και τους Καθηγητές του Ιδρύματος που παράγουν υπό δυσμενείς συνθήκες επιστήμονες υψηλής ποιότητας.
 
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: