ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH AFICIO 2105 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της συντήρησης του φωτ/κου μηχανήματος RICOH AFICIO 21050 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.
 
Προϋπολογισμός:  24.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: