Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών διετίας 2010 - 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στον Απολογισμό των Πρυτανικών Αρχών για τη διετία 2010-2012, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2012, ώρα 12.00μ στην Αίθουσα Τελετών (κτίριο Α΄ Πρυτανείας)
 
 Με τιμή

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: