ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πάτρα, 14/ 1 / 2013

                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους
για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης, να προσέλθουν στο Τμήμα
Σίτισης  έως 25-01-2013 για την παραλαβή της.
                                                                                        
 
 
 Από το Τμήμα Σίτισης
                                                                                                   
 
 
                                                                                              

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Χρήστες: