Αναζήτηση εταίρων_Ουζμπεκιστάν-Κοσσυφοπέδιο-Τσεχία

Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Tempus IV 2007-13, επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με την αναζήτηση εταίρων για υποβολή σχεδίων από τις εξής χώρες:
 
1) Ουζμπεκιστάν (συμπιεσμένος φάκελος)
2) Τσεχία (αφορά Κοινό Σχέδιο με χώρες της Κεντρικής Ασίας, στάλθηκε από το Centre for Higher Education Studies - ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο της Τσεχίας και φέρει τον τίτλο “Development of institutional quality assurance systems for HEIs”.
3) Κοσσυφοπέδιο
 

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: