Προκήρυξη υποτροφίας για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ).

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Χάρβαρντ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη υποτροφίας για θερινό σχολείο στην Ολυμπία και το Ναύπλιο

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει μία (1) υποτροφία (ύψους 5.000 Δολαρίων Η.Π.Α., για τους υποτρόφους των ελληνικών ΑΕΙ) σε προπτυχιακό (από το 3ο έτος σπουδών και άνω) ή μεταπτυχιακό φοιτητή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για τη συμμετοχή του στο θερινό σχολείο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard, στην Ολυμπία και το Ναύπλιο (Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion).

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι από τα παλαιότερα και πιο πετυχημένα καλοκαιρινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές από το Harvard καθώς και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, λαμβάνει χώρα στην Ολυμπία και στο Ναύπλιο από 29 Ιουνίου έως
4 Αυγούστου 2013. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά μαθήματα, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μαζί με όλους τους συμμετέχοντες, ενώ στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Harvard και των άλλων Πανεπιστημίων (ανάλογα με τους περιορισμούς του Πανεπιστημίου) να πιστωθούν ικανό αριθμό διδακτικών μονάδων για το πτυχίο τους. Τα έξοδα που σχετίζονται με την συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητών/τριών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/olympia-greece.

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και να καταθέσουν (επισυνάπτεται η αίτηση):
.    Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
.    Αναλυτική βαθμολογία
.    Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση επαφής
.    Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου First Certificate ή
αντίστοιχου)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ' όψιν κας Ελένης Γεωργουδάκη, τηλ: 2610-997987, e-mail:
intern.rel@upatras.gr), αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται σε προπτυχιακούς που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών και άνω καθώς και μεταπτυχιακούς, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μόνο.

Αρμόδιος:
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Χάρβαρντ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη υποτροφίας για θερινό σχολείο στην Ολυμπία και το Ναύπλιο

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει μία (1) υποτροφία (ύψους 5.000 Δολαρίων Η.Π.Α., για τους υποτρόφους των ελληνικών ΑΕΙ) σε προπτυχιακό (από το 3ο έτος σπουδών και άνω) ή μεταπτυχιακό φοιτητή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για τη συμμετοχή του στο θερινό σχολείο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard, στην Ολυμπία και το Ναύπλιο (Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion).

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι από τα παλαιότερα και πιο πετυχημένα καλοκαιρινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές από το Harvard καθώς και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, λαμβάνει χώρα στην Ολυμπία και στο Ναύπλιο από 29 Ιουνίου έως
4 Αυγούστου 2013. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά μαθήματα, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μαζί με όλους τους συμμετέχοντες, ενώ στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Harvard και των άλλων Πανεπιστημίων (ανάλογα με τους περιορισμούς του Πανεπιστημίου) να πιστωθούν ικανό αριθμό διδακτικών μονάδων για το πτυχίο τους. Τα έξοδα που σχετίζονται με την συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητών/τριών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/olympia-greece.

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και να καταθέσουν (επισυνάπτεται η αίτηση):
.    Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
.    Αναλυτική βαθμολογία
.    Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση επαφής
.    Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου First Certificate ή
αντίστοιχου)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ' όψιν κας Ελένης Γεωργουδάκη, τηλ: 2610-997987, e-mail:
intern.rel@upatras.gr), αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται σε προπτυχιακούς που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών και άνω καθώς και μεταπτυχιακούς, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μόνο.

 

Υπεύθυνος: 
κ. Ελένη Γεωργουδάκη
Τηλέφωνο: 
2610-997987
Fax: 
Κατηγορία: