ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ, ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ,  ΩΡΑ 13.00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ  11.00 π.μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 € συμπ. του ΦΠΑ
 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γ. Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969023
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: