ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013 (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Επιστημονικό &Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου).

ΠΡΟ‐ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΞΕΚΙΝΑ!!!
Στόχος: Η μετουσίωση της έρευνας σε επιχειρηματική δραστηριότητα!!!
Προορισμός: Η δημιουργία καινοτόμου επιχείρησης!!!
 
Ο Διαγωνισμός «Οδύσσειες Καινοτομίας» είναι μια Πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Το 2012 βραβεύσαμε τέσσερις ομάδες και αναμένουμε να δούμε τα επιχειρηματικά τους πλάνα να γίνονται πραγματικότητα (http://ok2012.uoi.gr). Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα και δύο από τις τέσσερις ομάδες είναι εγκατεστημένες στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.
Η επιχειρηματική σας ιδέα πρέπει να βασίζεται σε δικά σας ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογικά «πρωτότυπα». Η ιδέα θα αξιολογηθεί για την πρωτοτυπία της και τις δυνατότητες ανάπτυξής της στην παγκόσμια αγορά και αν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία, η ομάδα σας θα επιβιβαστεί στο «πλοίο» «Οδύσσειες Καινοτομίας» και θα ξεκινήσει το εκπαιδευτικό της ταξίδι.
Σκοπός του ταξιδιού είναι να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα στηρίζει και εξυπηρετεί την επιχειρηματική σας ιδέα και τους προσωπικούς σας στόχους. Μέντορες επιχειρηματίες που ξεκίνησαν ακριβώς όπως προσπαθείτε να ξεκινήσετε εσείς, θα είναι στο πλευρό σας, να σας συμβουλεύουν για το επιχειρηματικό πλάνο, τον τρόπο που πρέπει να κινηθείτε για να διεκδικήσετε χρηματοδότηση και να προσεγγίσετε στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές, καθώς και τον τρόπο να βρείτε συνεργάτες και πελάτες.
Στο τέλος τα επιχειρηματικά σχέδια με τις καλύτερες προοπτικές θα βραβευτούν!!! Και ένα νέο ταξίδι, το ταξίδι της επιχειρηματικότητας θα ξεκινήσει!!!
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου θα
είναι συμπαραστάτες και αρωγοί σας και κατά την εκπαίδευσή σας και στις προσπάθειες σας να «επιχειρήσετε»!!!
Ετοιμάστε τις ιδέες σας και σημειώστε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

28/1/2013: Προκήρυξη Διαγωνισμού «Οδύσσειες Καινοτομίας 2013»
4/2‐4/3/2013: Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
11‐14/3/2013: Συνεντεύξεις Συμμετεχόντων/Αξιολογηση Ομάδας
21/3/2013: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής
5‐7/4/2013: 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Ομάδων (Υποχρεωτικός)
12‐14/4/2013: 2ος Κύκλος Εκπαίδευσης Ομάδων (Υποχρεωτικός)
10/5/2013: Υποβολή Τελικών Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μάιος 2013: Τελετή Βράβευσης

Επικουρικά, για όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν την ομάδα τους με νέα μέλη, από
28/1/2013 έως 20/2/2013, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την εύρεση συνεργατών.
Η Ομάδα Συντονισμού ΟΚ2013, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ως άνω χρονοδιαγράμματος για σοβαρούς λόγους που αφορούν την οργάνωση του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: