Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control)

Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Προ-κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής, επέκτασης του Τμήματος Φυσικής και σε όλα των Τμημάτων Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών»
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:   4/2/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
 
Προϋπολογισμός: 35.408,01€ συμπ. Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος: 
Γεωργία Γιδιάρη
Τηλέφωνο: 
2610/969066
2610/969023
Fax: 
2610/992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: