Νέα τεύχη των περιοδικών Review of Science, Mathematics and ICT Education και Academia στην Πασιθέη

Σας ενημερώνουμε τα νέα τεύχη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
2610 969623
Fax: