ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΙΖΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: