ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: