Διεθνές Συνέδριο για την καινοτομία στην εκπαίδευση "The Learner".

Στον παρακάτω ιστότοπο http://thelearner.com/the-conference/call-for-papers/2013-call-for-papersαναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Συνέδριο για την ακινοτομία στην εκπαίδευση "Τhe Learner".

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: