Αποτελέσματα Συνέντευξης 2ης Προκήρυξης Προγράμματος LLP Erasmus Placements 2012 -2013.

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Καρακώστα
Τηλέφωνο: 
2610 996676
2610 969036
Fax: 
2610 994441