Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και γ) Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικές και Στοχαστικές Μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΕΡΕ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μιγαδική Ανάλυση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-45Λ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-4ΓΥ
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική με έμφαση στη Στερεά Κατάσταση, τα Σύνθετα Υγρά και Πολυμερή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΖΛΜ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας (Μετεωρολογία, Ιονόσφαιρα, Μαγνητόσφαιρα) ή Φυσική Κτιρίων και Περιβάλλοντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 285/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-56Β
 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Αναλογικά Κυκλώματα-Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΕΣ9
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός/Προσομοίωση Βιοδραστικών Μορίων Φαρμακευτικής Σημασίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΞΧΕ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία-Φυσικά Προϊόντα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-ΟΔΨ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση τη μελέτη υποδοχέων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 275/7-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469Β7Θ-Λ27
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   13-5-2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
 
α) Τμήμα Μαθηματικών:                                            τηλ.: 2610-996735, 2610-997221,
                                                                                e-mail: abasilop@math.upatras.gr
                                                                                                    Ιστότοπος: www.math.upatras.gr
 
β) Φυσικής:                                                             τηλ.:    2610-996072, 2610-996077
                                                                                e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr
 
γ) Φαρμακευτικής:                                                   τηλ.: 2610-969333, 2610-969334
                                                                                e-mail: pharminf@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
 
 
 
                                                             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
 
 
                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: