Ο κ. Χ. Τερέζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι οι εκλογές στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώθησαν. Κοσμήτορας της Σχολής για την επόμενη τετραετία 2013-2017 εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, κ. Χρήστος Τερέζης.

Εύχομαι στον νεοεκλεγέντα Κοσμήτορα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του για το καλό του Πανεπιστημίου μας.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Παναγιωτάκης
 
Το πρακτικό της εκλογής επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: