ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΑΚΕ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΡΕΖΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610-969037
Fax: 
Οργανική Μονάδα: