Τελικό πρόγραμμα Ορκωμοσιών Απριλίου 2013

Λογότυπος Πανεπιστημίου

Την περίοδο 4 έως 22 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το τελικό πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Απριλίου 2013 επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: