Υποτροφία και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ)

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610.969043
2610.969045
Fax: 
2610.996665
Κατηγορία: