Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Προγράμματος LLP/Erasmus Studies ακαδ. έτους 2013-2014.

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Κατανομή θέσεων ανα Τμήμα) για τη δράση LLP/Erasmus studies ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 [π.χ. λίστα με 40 υποψηφίους, εγκεκριμένες θέσεις 15, επιτυχόντες είναι οι φοιτητές με αύξοντα αριθμό από 1 έως 15].
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους σύμφωνα με τις καταστάσεις των Συντονιστών οι οποίες επισυνάπτονται στον ακόλουθο ιστότοπο http://www.admin.upatras.gr/llp_erasmus_studies.

Πληροφορίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιτυχόντες δίνονται στο επισυναπτόμενο παρακάτω.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 22/04/2013 και ώρα 10:00 π.μ. ΜΟΝΟ για όσους προτείνονται για το χειμερινό εξάμηνο. Σημείο συνάντησης: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, 1ος όροφος κτίριο Α'.

Υπεύθυνος: 
κ. Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969029
Fax: 
2610 994441
Κατηγορία: