4η Δενδροφύτευση Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Η Επιτροπή «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» του Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζει δενδροφύτευση στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών την
Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Χώρος συνάντησης: «κτήριο Πρυτανείας»
Ώρα συνάντησης: 10:30 π.μ.

Να είστε όλοι εκεί!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Υπεύθυνος: 
Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: