Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ''Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων''

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610.969043
2610.969045
Fax: 
Κατηγορία: