Ερευνητική υποτροφία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Harvard σε ένα μέλος ΔΕΠ (Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή) της Σ.Α.Κ.Ε.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η αίτηση για την ερευνητική υποτροφία που χορηγεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών σε ένα μέλος ΔΕΠ (Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή) της Σ.Α.Κ.Ε. του Παν. Πατρών. Η ερευνητική υποτροφία χορηγείται στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος Μαθημάτων του Harvard στην Ελλάδα (Πρόγραμμα Συγκριτικών Πολιτισμικών Σπουδών).
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Μαΐου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση intern.rel@upatras.gr.
 

Υπεύθυνος: 
κ. Ελένη Γεωργουδάκη
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: