Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης (Marketing department) - Hungary.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Lucia Gertliova
Τηλέφωνο: 
+36 1 363 14 47 / 14
+36 1 256 1952
Fax: 
+36 1 363 06 66