Αυξημένοι κατά 12% οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Πίνακας 1: Κατάταξη των νέων φοιτητών σε σχολές και τμήματα
Γράφημα 1: Κατανομή των νέων φοιτητών κατά Σχολές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών το Σεπτέμβρη του 2013 θα δεχτεί 3770 νέους φοιτητές από τις γενικές κατηγορίες, ένας αριθμός που θα αυξηθεί με τους φοιτητές των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι κλπ.)

Είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο θα έχει τη νέα δομή των 5 σχολών.

Η κατάταξη των νέων φοιτητών σε σχολές και τμήματα φαίνεται στον πίνακα 1, όπου περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα νούμερα του προηγούμενου χρόνου 2012.

Σε σχέση με πέρσυ το Πανεπιστήμιο θα δεχτεί κατά 12% περισσότερους φοιτητές, αύξηση που κύρια οφείλεται στην ενσωμάτωση των νέων τμημάτων του Αγρινίου.

Τμήματα όπως τα Παιδαγωγικά και Φιλολογικά θα δεχτούν λιγότερους νέους φοιτητές ενώ η Πολυτεχνική Σχολή θα συνεχίσει να αυξάνει σε αριθμό σπουδαστών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αύξηση γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Τμημάτων και των Σχολών, ενώ το προσωπικό μειώνεται και οι πιστώσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δραστικά περικοπεί.

Οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών κατά 9% θα φοιτήσουν στο Αγρίνιο και 91% στην Πάτρα

Η κατανομή των νέων φοιτητών κατά Σχολές παρουσιάζεται στο γράφημα 1.

Από το γράφημα φαίνεται ότι σε κάθε 100 νέους φοιτητές, οι 30 θα ενταχθούν στην Πολυτεχνική σχολή, οι 26 στη σχολή Θετικών Επιστημών, οι 18 στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης και μόνο 7 θα πάνε στη Σχολή Υγείας.

Τέλος σε επίπεδο σχολών η σχολή που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση νέων φοιτητών σε σχέση με πέρισυ είναι η Σχολή Οργάνωσης και Διαχείρισης με αύξηση 64% (πέρισυ η σχολή δεν υφίστατο ενώ προστέθηκαν δύο νέα τμήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας), στη συνέχεια η Πολυτεχνική είδε αύξηση κατά 24% (προσθήκη ενός νέου Τμήματος), η Θετικών Επιστημών αύξηση 8%, η Σχολή Υγείας αύξηση 4% ενώ η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών δέχθηκε μείωση των νέων φοιτητών της κατά 20%.

 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: