Πρόγραμμα Διδυμοποίησης για την Αρμενία - Προθεσμία 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Κυρίες / Κύριοι
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ακόλουθο Πρόγραμμα Διδυμοποίησης για την
Αρμενία (ENPI):

AM/13/ENP/OT/13 "Empowerment of the Tertiary Level Education of the Republic
of Armenia for European Higher Education Are Integration - EHEA"

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι την : 2 Σεπτεμβρίου
2013

Ενδεικτική ημερομηνία διεξαγωγής των συναντήσεων επιλογής (selection
meetings): β' δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2013

Ενδεικτική ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων:
Δεν προσδιορίζεται

Δρ. Δημήτρης Ζώμας
Σύμβουλος Οικ. & Εμπ. Υποθέσεων Ά
Εθνικός Συντονιστής Twinning
Υπουργείο Εξωτερικών
Βασ. Σοφίας 1
10671 Αθήνα
τηλ: 210-3684292
twinning.gr@mfa.gr

Υπεύθυνος: 
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: