ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών»

 

Προϋπολογισμός :   70.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 & ώρα 11.00 π.μ.

 

Τόπος διενέργειας : Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου,

                                      Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

 

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
302610969023
2610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: