ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π) ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013, διατίθεται πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (Π.Σ.ΔΙ.Π).

Δυνατότητα πρόσβασης διατίθεται στα ενεργά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διαθέτουν στο Τμήμα Δικτύων (για πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεματικής π.χ. VPN, eclass, Invoice, nevus).  Για τα μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο Τμήμα Δικτύων η πρόσβαση δίνεται σε έναν μόνον από αυτούς. Σε περίπτωση προβλήματος σχετικά με την πρόσβαση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΔΙΠ   (κ. Χρήστο Κάτρη, τηλ. 2610-969890).

Μέσω του Π.Σ.ΔΙ.Π τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης:

  • Στα ατομικά αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε μάθημα που διδάσκουν στο Τμήμα τους ή σε άλλα Τμήματα και για τα οποία έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγια οι φοιτητές,  για το εαρινό ή/και χειμερινό εξάμηνο, και
  • Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Τμήματος που ανήκουν.

Επίσης, στο Π.Σ.ΔΙ.Π έχει διαμορφωθεί και διατίθεται το αναμορφωμένο ηλεκτρονικό Απογραφικό Δελτίο – Ερωτηματολόγιο μελών ΔΕΠ, προκειμένου να το συμπληρώνουν κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα αποτελέσματα των  Απογραφικών Δελτίων – Ερωτηματολογίων μελών ΔΕΠ θα διατίθενται μέσω του Π.Σ.ΔΙ.Π συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε ακαδ. έτους στις ΟΜ.Ε.Α των Τμημάτων, για τις ανάγκες των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης και των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, αντίστοιχα.  Για το λόγο αυτό,  παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ να συμπληρώσουν  το Απογραφικό Δελτίο – Ερωτηματολόγιο του ακαδ. έτους 2012-2013 το αργότερο μέχρι 15.9.13, ενώ μέχρι 31.8.13 για τα Τμήματα που πρόκειται να αξιολογηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Οδηγός Χρήσης του Απογραφικού Δελτίου – Ερωτηματολογίου των μελών ΔΕΠ διατίθεται στο σύνδεσμο  (από Δευτέρα 22 Ιουλίου) http://modip.upatras.gr/sites/modip.upatras.gr/files/uploaded_article_files/ApografikoDEP_UserGuide.pdf

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Τηλ. 2610-962612) ή για θέματα που αφορούν στις αξιολογήσεις των μελών ΔΕΠ με την κ. Βασιλική Λεονταρά (modipsecr@upatras.gr, τηλ. 2610-996649, 969047).

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π

 

Παντελής Κυπριανός

Αναπληρωτής Πρύτανη

Υπεύθυνος: 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Τηλέφωνο: 
2610.996649
2610.969890
Fax: 
2610.996665
Χρήστες: