Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίων

Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίων.

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610969037
Fax: 
2610996652
Οργανική Μονάδα: