1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus Placements 2013-2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441