Προκήρυξη υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Α. Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές

Προκηρύσσονται 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς (νέο-εισαχθέντες το 2013) φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με ασθενή οικονομική κατάσταση. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του.

2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές

(αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών).

α. Προκηρύσσονται δύο υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δυο το πολύ έτη για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

β. Προκηρύσσεται μια υποτροφία των 10.000 € και για 3 το πολύ έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι αιτήσεις υποβάλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-969042, κ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, email: atriant@upatras.gr ή στο http://www.upatras.gr/index/page/id/121

Υπεύθυνος: 
Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969042
Fax: 
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: